Viết PTHH của phản ứng xảy ra giữa cacbon với oxi

  • 1 Đánh giá

2. Tính chất hóa học

a) Cacbon tác dụng với oxi

Viết PTHH của phản ứng xảy ra giữa cacbon với oxi.

Bài làm:

  • 68 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021