Viết phương trình phản ứng giữa metan với oxi

  • 1 Đánh giá

b) Oxi có tác dụng được với hợp chất không?

Viết phương trình phản ứng giữa metan với oxi

Bài làm:

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021