Hãy giải thích hiện tượng này và gọi tên hiện tượng đó.

  • 1 Đánh giá

4. Giải thích thí nghiệm sau :

Khi người ta ép chặt một thỏi vàng vào một thỏi chì (Hình 21.6 a). Sau một tời gian, ở chỗ tiếp xúc của chúng xuất hiện cả vàng lẫn chì (Hình 21.6 b). Hãy giải thích hiện tượng này và gọi tên hiện tượng đó.

Bài làm:

Bởi vì các nguyên tử vàng và chì luôn chuyển động không ngừng, nên sau khi ép chặt sắt vào nhau 1 thời gian thì các nguyên tử sẽ bị trộn lẫn vào nhau nên sẽ xuất hiện cả vàng lẫn chỉ ở chỗ tiếp xúc.

Đây là hiện tượng khuếch tán.

  • 51 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021