Cho biết các ứng dụng chủ yếu của axit sunfuric

 • 1 Đánh giá

3. Ứng dụng

Quan sát hình vẽ và cho biêt các ứng dụng chủ yếu của axit sunfuric.

Bài làm:

Các ứng dụng chủ yếu của axit sunfuric: dùng trong rất nhiều ngành công nghiệp

 • Phân bón
 • Giấy
 • Chất dẻo
 • Tơ sợi
 • Thuốc nổ
 • Luyện kim
 • Ắc quy
 • Sản xuất muối, axit
 • Chế biến dầu mỏ
 • Chất tẩy rửa
 • Phẩm nhuộm
 • ....
 • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021