Viết PTHH của phản ứng giữa silic và oxi

  • 1 Đánh giá

2. Tính chất hóa học

Viết PTHH của phản ứng giữa silic và oxi.

Bài làm:

  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021