Giả sử cần nhấc 1 vật nặng 1 kg lên cao 1 m và nhấc 1 vật khác 2 kg lên cao 1 m. Trường hợp nào công lớn hơn ?

  • 1 Đánh giá

2.Công thức tính công

Hãy đọc và trao đổi ý kiến của em với bạn :

  • Giả sử cần nhấc 1 vật nặng 1 kg lên cao 1 m và nhấc 1 vật khác 2 kg lên cao 1 m. Trường hợp nào công lớn hơn ?

Bây giờ nhấc vật 1 kg lên cao 2 m, so với trường hợp nhấc vật lên 1m thì trường hợp nào công lớn hơn ?

  • Theo em công sẽ phụ thuộc vào những yếu tố nào ?
  • Hãy tìm các ví dụ khác về thực hiện công nhiều hơ hay ít hơn.

Bài làm:

Trao đổi ý kiến với bạn:

  • Trường hợp nhấc vật 2 kg lên cao 1 m công lớn hơn.

Nhấc vật 1 kg lên cao 2 m công lớn hơn.

  • Công sẽ phụ thuộc vào các yếu tố: quãng đường dịch chuyển (m), độ lớn của lực tác dụng (N), góc hợp bởi véc tơ lực và véc tơ chuyển dời.
  • Ví dụ về thực hiện công ít hơn hay nhiều hơn: đẩy một cái bàn nặng 5 kg đi xa 1 m thực hiện công nhiều hơn đẩy một cái bàn khác 4 kg đi xa 1 m
  • 110 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021