Cho biết các ứng dụng của NaOH

  • 1 Đánh giá

c) Ứng dụng

Quan sát hình và cho biết các ứng dụng chính của :

Bài làm:

Ứng dụng: có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống và các ngành công nghiệp:

  • Xà phòng
  • Chất tẩy rửa
  • Bột giặt
  • Chế biến dầu mỏ
  • Công nghiệp hóa chất
  • Nhôm
  • Giấy
  • Tơ nhân tạo
  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021