Tầng ozon có vai trò như thế nào đến đời sống sinh vật trên Trái Đất?

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Oxi là nguyên tố phổ biến nhất trong tự nhiên. Ngoài là dạng đơn chất quen thuộc của oxi mà các em đã biết, oxi còn tồn tại ở một dạng đơn chất khác là ozon $O_3$. Ozon trong thiên nhiên tập trung chủ yếu ở tầng khí quyển cao (cách mặt đất khoảng 20 - 30 km) - gọi là tầng ozon.

Em hãy tìm hiểu xem: Tầng ozon có vai trò như thế nào đến đời sống sinh vật trên Trái Đất? Sự suy giảm tầng ozon là gì và nó có ảnh hưởng như thế nào đến sự sống của các sinh vật trên Trái Đất? Những nguyên nhân nào dẫn đến sự suy giảm tầng ozon? Chúng ta có thể thực hiện những hoạt động thiết thực nào để làm giảm sự suy giảm tầng ozon?

Bài làm:

Vai trò của tầng ozon:

  • Hấp thụ tia cực tím từ bức xạ mặt trời
  • Hấp thụ sóng mặt trời, gây nhiễu các thiết bị điện tử.
  • ...

Suy giảm tầng ozon là hiện tượng giảm lượng ôzôn trong tầng bình lưu.

Nguyên nhân dẫn đến suy giảm tầng ozon: do các chất CFC trong không khí.

Những hành động để làm giảm sự suy giảm tầng ozon:

  • Cắt giảm lượng khí thải, đặc biệt các khí gây suy giảm tầng ozon
  • Trồng nhiều cây xanh, bảo vệ môi trường
  • ...
  • 281 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021