Em hãy đưa ra ví dụ về các loài cá trong một ao nuôi ở địa phương.

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Em hãy đưa ra ví dụ về các loài cá trong một ao nuôi ở địa phương.

Bài làm:

- Muốn nuôi được nhiều loài cá trong 1 ao và để năng suất cao thì chúng ta cần chọn nuôi các loài cá phù hợp.

+ các loài cá sống ở các tầng nước khác nhau

+ có các thức ăn khác nhau

  • 85 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 8 VNEN