Em hãy tìm hiểu về khả năng oxi kết hợp với chất hemoglobin trong máu.

  • 1 Đánh giá

2. Em hãy tìm hiểu về khả năng oxi kết hợp với chất hemoglobin trong máu.

Bài làm:

Khi một phân tử kết hợp với một trung tâm kết hợp trong phân tử $Hb$ thì sẽ kích thích sự kết hợp thêm phân tử khác với chính phân tử $HbO_2$ đấy.

Nhờ sự hợp tác giữa các trung tâm liên kết trong phân tử $Hb$ đã làm tăng khả năng phân phát của $Hb$ lên 2 lần so với khi các trung tâm này hoạt động riêng lẻ, tức là làm tăng hiệu quả vận chuyển của $Hb$.

Oxyhemoglobin dễ dàng bị phân ly, giải phóng (ở điều kiện áp suất riêng phần của oxy bị giảm), do đó được vận chuyển từ phổi đến các tế bào mô ở khắp cơ thể.
Ái lực của với $O_2$ còn giảm khi tăng nồng độ $H^+$, nồng độ $CO_2$ (ở một pH xác định). Do đó khi các mô hoạt động trao đổi chất mạnh tạo thành nhiều axit, $CO_2$ sẽ làm tăng sự tách $O_2$ khỏi Oxyhemoglobin.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021