So sánh áp suất nước tại hai điểm A và B

  • 1 Đánh giá

4. Một thùng cao 2 m đựng đầy nước. So sánh áp suất nước tại hai điểm A và B trong hai trường hợp:

a) A và B lần lượt cách mặt nước là 0,4 m và 0,8 m.

b) A và B lần lượt cách đáy thùng là 0,4 m và 0,8 m.

Bài làm:

Dựa vào công thức tính áp suất chất lỏng: . Như vậy, với cùng một chất lỏng, áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào độ cao của điểm đang xét. Điểm nào càng sâu thì áp suất càng lớn.

a) Ta có:

b) Độ sâu của 2 điểm A và B so với mặt thoáng là: .

Vậy: .

  • 256 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 8 VNEN