1. Các dạng tài nguyên thiên nhiên

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Các dạng tài nguyên thiên nhiên

Thảo luận nhóm hoàn thành các câu hỏi sau:

- Đặc điểm chung của các loại tài nguyên thiên nhiên đã được kể tên trong trò chơi "Ai nhanh nhất, ai đúng nhất".

- Tiêu chí phân loại, sắp xếp các loại tài nguyên thiên nhiên thành các nhóm. có cách phân loại nào khác ngoài những cách đó?

- Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm trong bảng sau:

tài nguyên thiên nhiêncác tài nguyên thiên nhiên
tài nguyên .......là dạng tài nguyên sau một thời gian sử dụng sẽ cạn kiệt
Tài nguyên tái sinh là dạng tài nguyên .....nếu sử dụng và khai thác hợp lí
Tài nguyên vĩnh cửu được nghiên cứu sử dụng ngày một nhiều, thay thế dần các dạng năng lượng đang bị cạn kiệt và hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường

- Tài nguyên đất là tai nguyên tái sinh hay không tái sinh? vì sao?

Bài làm:

  • Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu gồm:
    • Tài nguyên không tái sinh (than đá, dầu lửa, ...) là dạng tài nguyên sau một thời gian sử dụng sẽ cạn kiệt
    • Tài nguyên tái sinh là dạng tài nguyên khi sử dụng hợp lí sẽ có điều kiện phát triển phục hồi (tài nguyên sinh vật, đất, nước, ...)
    • Tài nguyên vĩnh cửu (năng lượng mặt trời, gió, sóng, thủy triều, ...) được nghiên cứu sử dụng ngày một nhiều, thay thế dần các dạng năng lượng đang bị cạn kiệt và hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường
  • ngoài ra có thể phân loại tài nguyên thiên nhiên theo tên và thành phần của nó: đất, nước, than, gió,...

- Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm trong bảng sau:

1. không tái sinh

2. phục hồi

tài nguyên thiên nhiêncác tài nguyên thiên nhiên
tài nguyên .......là dạng tài nguyên sau một thời gian sử dụng sẽ cạn kiệtthan đá, dầu lửa, ...
Tài nguyên tái sinh là dạng tài nguyên .....nếu sử dụng và khai thác hợp lítài nguyên sinh vật, đất, nước, ...
Tài nguyên vĩnh cửu được nghiên cứu sử dụng ngày một nhiều, thay thế dần các dạng năng lượng đang bị cạn kiệt và hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trườngnăng lượng mặt trời, gió, sóng, thủy triều, ...

- Tài nguyên đất là tai nguyên tái sinh vì nó có thể phục hồi nếu sử dụng hợp lí

  • 346 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021