Làm thế nào để đo được trọng lượng của lượng nước bị vật chiếm chỗ trong bình chia độ?

  • 1 Đánh giá

2. Hãy đưa ra phương án: Làm thế nào để đo được trọng lượng của lượng nước bị vật chiếm chỗ trong bình chia độ?

Bài làm:

Trọng lượng của lượng nước bị vật chiếm chỗ = số chỉ của lực kế trước khi nhúng vật vào trong nước - số chỉ của lực kế sau khi nhúng vật vào trong nước.

  • 78 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 8 VNEN