Chúng ta cần làm gì để phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Chúng ta cần làm gì để phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu?

Bài làm:

Chúng ta cần làm:

- phòng chống ô nhiễm môi trường

- Tuyên truyền và hành động hạn chế ô nhiễm môi trường

- trồng nhiều cây xanh, trồng rừng

- xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, VQG

- Sử dụng các nguồn năng lượng sạch như: gió, nước, mặt trời,...

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021