Hãy cho biết tính chất hóa học của dung dịch Ca(OH)_2

  • 1 Đánh giá

b) Tính chất hóa học

Hãy cho biết tính chất hóa học của dung dịch (mỗi tính chất viết một PTHH để minh họa).

Bài làm:

Tính chất hóa học của :

  • Làm đổi màu chất chỉ thị màu.
  • Bị nhiệt phân bởi nhiệt:
  • Tác dụng với dung dịch axit:
  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021