Viết PTHH của các phản ứng xảy ra trong quá trình sản xuất

  • 1 Đánh giá

2. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra trong quá trình sản xuất canxi oxit (quá trình nung vôi).

Bài làm:

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021