khi em đi cầu thang từ tầng 1 lên tầng 5 trong 1 ngôi nhà thì thế năng trọng trường của em so với mặt đất có thay đổi không Tại sao

  • 1 Đánh giá

2. Khi em đi cầu thang từ tầng 1 lên tầng 5 trong một ngôi nhà thì thế năng trọng trường của em so với mặt đất có thay đổi không ? Tại sao ?

Bài làm:

Thay đổi vì thế năng có công thức Wt= mgh (h là độ cao so với mốc ), trong bài này thì mốc thế năng là mặt đất, mg không thay đổi => khi đi lên từ tầng 1 đến tầng 5 thì độ cao h thay đổi (tăng lên ) => thế năng tăng (thay đổi).

  • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021