Giải câu 6 phần C trang 65 khoa học tự nhiên 8

  • 1 Đánh giá

6. Khí bị lẫn các khí $CO_2$ và $SO_2$. Làm thế nào để loại bỏ được các khí $CO_2$, $SO_2$ ra khỏi khí nói trên bằng hóa chất rẻ tiền nhất? Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

Bài làm:

Sục hỗn hợp khí vào dung dịch nước vôi trong, chỉ có không phản ứng:

  • 119 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021