Trình bày và thảo luận cách làm thay đổi nhiệt của các vật trong bảng 21.1 : đồng xu, nước trong bình, thanh kim loại, khí chứa trong thân của một bơm xe đạp.

  • 1 Đánh giá

3.Trình bày và thảo luận cách làm thay đổi nhiệt của các vật trong bảng 21.1 : đồng xu, nước trong bình, thanh kim loại, khí chứa trong thân của một bơm xe đạp.

Bảng 21.1. Cách cách làm thay đổi nhiệt năng

Đồng xu

Nước trong bình

Thanh kim loại

Khí chứa trong thân của một bơm xe đạp

Bài làm:

Các em tham khảo các cách sau :

Đồng xu

nung nóng

phơi nắng

tung lên cao nhiều lần

Nước trong bình

đun nóng

thả một cục sắt nóng vào

phơi ngoài nắng

Thanh kim loại

nung nóng

đập nhiều lần vào vật rắn khác

cọ sát nhiều lần vào vải

Khí chứa trong thân của một bơm xe đạp

hơ qua lửa

bơm nhiều lần

phơi ngoài nắng

  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021