Hãy gọi tên các axit sau: HBr, HI

  • 1 Đánh giá

3. Gọi tên

Hãy gọi tên các axit sau:

Điền vào bảng sau:

AxitTên axitGốc axitTên gốc axitHóa trị của gốc axit
axit sunfurosunfit
axit cacbonic

axit photphoricphotphat

Bài làm:

: axit bromhidric

: axit iothidric

: axit flohidric

Điền vào bảng sau:

AxitTên axitGốc axitTên gốc axitHóa trị của gốc axit
axit sunfurosunfitII
axit cacbonic

cacbonatII
axit photphoricphotphatIII
  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021