Hãy nêu tên các hiện tượng truyền nhiệt trong tự nhiên.

  • 1 Đánh giá

A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Trả lời các câu hỏi sau đây :

1. Hãy nêu tên các hiện tượng truyền nhiệt trong tự nhiên.

2. Bằng cách nào các vật truyền nhiệt được cho nhau ?

Bài làm:

1. Các hiện tượng truyền nhiệt trong tự nhiên :

  • Mặt trời chiếu sáng xuống Trái đất.
  • Nước bị đóng băng.

2. Các vật truyền nhiệt được cho nhau bằng 3 cách :

  • dẫn nhiệt.
  • đối lưu.
  • bức xạ nhiệt.
  • 65 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 8 VNEN