Tính khối lượng KMnO4 tối thiểu cần dùng

  • 1 Đánh giá

5. Một buổi làm thực hành thí nghiệm cần 12 lọ oxi, mỗi lọ có dung tích khoảng 200 ml (ở điều kiện thường). Tính khối lượng tối thiểu cần dùng để thu được lượng oxi trên (cho rằng 1 mol chiếm thể tích 24 lít ở điều kiện thường và không có sự hao hụt trong quá trình điều chế khí).

Bài làm:

Lượng oxi cần điều chế là: ml = 2,4 lít.

Số mol oxi cần điều chế là: mol.

PTHH:

Từ phương trình hóa học, số mol thuốc tím cần dùng là: (mol).

Khối lượng cần dùng là: $m_{KMnO_4} = 0,2\times 158 = 31,6$ (gam).

  • 144 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021