1. Bảo vệ tài nguyên sinh vật

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên

1. Bảo vệ tài nguyên sinh vật

Em hãy lấy ví dụ minh họa các biện pháp trên.

Bài làm:

Xí nghiệp Dịch vụ công cộng, trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP đang quản lý và chăm sóc hơn 7.578,60 ha rừng (trong đó có 3.061 ha rừng tự nhiên và hơn 4.047,87 ha rừng trồng, còn lại là đất khác như: đất ruộng muối, đất bãi bồi…). Trong những năm qua, với sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng và các hộ giữ rừng (nhận khoán), Xí nghiệp đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ, cũng như giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn quản lý, kịp thời ngăn chặn các hành vi chặt phá cây rừng, đốt rừng.

  • 80 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021