Vật nào dưới đây co động năng ?

  • 1 Đánh giá

C.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Trả lời các câu hỏi và làm các bài tập sau

a) Động năng

1.Vật nào dưới đây co động năng ?

A.Vật được gắn lò xo đang bị nén.

B.Vật được treo vào một sợi dây.

C.Quyển sách để trên bàn

D.Quả bóng đang bay về phía cầu môn.

Bài làm:

Chọn đáp án D. quả bóng đang bay về phía cầu môn.

  • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021