Tính thể tích khí SO2 cần dùng

  • 1 Đánh giá

6. Tính thể tích khí cần dùng để tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch $NaOH$ 0,1 M tạo thành muối natri sunfit ($Na_2SO_3$).

Bài làm:

PTHH:

Số mol là: $n_{NaOH} = 0,1\times 0,1 = 0,01$ mol

Theo PTHH: mol

Vậy, thể tích khí cần dùng là: $V = 0,005 \times 22,4 = 0,112$ lít.

  • 88 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021