Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học

  • 1 Đánh giá

5. Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học

a)

b)

Bài làm:

Lấy một lượng nhỏ các chất cho vào ống nghiệm chứa sẵn nước, ống nghiệm nào chất rắn tan và ống nghiệm nóng lên là , còn lại là $CaCO_3$ hoặc $MgO$.

PTHH: .

  • 80 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021