Dây thần kinh tủy được cấu tạo như thế nào Ôn tập Sinh học 8

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Dây thần kinh tủy được cấu tạo như thế nào được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Dây thần kinh tủy sống là một phần không thể thiếu của hệ thần kinh. Nó chi phối nhiều cảm giác và vận động của một phần cơ thể. Khi bị tổn thương các dây thần kinh này, chất lượng cuộc sống của con người bị suy giảm đáng kể. Vậy dây thần kinh này có cấu trúc và chức năng ra sao? Hãy cùng tìm hiểu nội dung dưới đây nhé.

Câu hỏi: Dây thần kinh tủy được cấu tạo như thế nào?

A. Bao gồm bó sợi thần kinh cảm giác và bó sợi thần kinh vận động.

B. Chỉ được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh vận động.

C. Chỉ được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh cảm giác.

D. Tùy từng loại mà dây thần kinh được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh vận động hoặc bó sợi cảm giác.

Đáp án đúng: D

- Tùy từng loại mà dây thần kinh được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh vận động hoặc bó sợi cảm giác.

I. Cấu tạo của dây thần kinh tủy

- Từ tuỷ sống phát đi 31 đôi dây thần kinh tuỷ.

- Các dây thần kinh tuỷ liên hê với tuỷ sống qua rễ truớc và rễ sau ưong đó bao gồm các bó sợi hướng tâm (nối với tuỷ sống qua rễ sau) và các bó sợi li tâm (nối với tuỷ qua rề trước).

- Rễ trước dẫn ưuyền xung vận động từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng (cơ chi)

- Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương.

Dây thần kinh tủy được cấu tạo như thế nào

II. Chức năng của dây thần kinh tủy

- Muốn tìm hiểu chức năng của dây thần kinh tủy, cần nghiên cứu chức năng các rẻ tủy.

- Nhóm Nga và Thủy đã tiến hành mổ cung các đốt sống cuối cùng ở ếch để tìm rẻ tủy. Sau đó tiến hành cắt các rễ trước liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên phải và cắt các rễ sau liên quan đến chi sau phía bên trái.

- Đợi ếch hết choáng, Thủy lần lượt kích thích các chi sau bên phải rồi bên trái. Các kết quả quan sát được qua thí nghiệm đã được Nga ghi vào bảng 45.

- Bảng 45. Kết quả thí nghiệm tìm hiểu chức năng của các rễ tủy

Dây thần kinh tủy được cấu tạo như thế nào

III. Bài tập trắc nghiệm (có đáp án)

Câu 1: Có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy?

A. 30 B. 31 C. 24 D. 12

Chọn đáp án: B

- Giải thích: Tổng số dây thần kinh tủy là 31.

Câu 2: Dây thần kinh được cấu tạo từ thành phần nào?

A. Rễ cảm giác

B. Rễ vận động

C. Bó sợi thần kinh cảm giác

D. Bó sợi hướng tâm và bó sợi li tâm

Chọn đáp án: D

- Giải thích: Dây thần kinh tủy là dây pha gồm các bó sợi hướng tâm và li tâm.

Câu 3: Sợi thần kinh hướng tâm dẫn xung thần kinh đến đâu?

A. Trung khu xử lý thông tin

B. Cơ quan thụ cảm

C. Cơ quan trả lời kích thích

D. Dây thần kinh li tâm

Chọn đáp án: A

- Giải thích: Sợi thần kinh hướng tâm dẫn xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm (cảm giác) đến trung khu xử lý thông tin.

Câu 4: Sợi thần kinh cảm giác nổi với tủy bằng bộ phận nào?

A. Rễ trước

B. Rễ sau

C. Hạch thần kinh

D. Bộ phận đặc trưng

Chọn đáp án: B

- Giải thích: Sợi thần kinh nối từ cơ quan cảm giác đến tủy nối với tủy bằng rễ sau.

Câu 5: Dây thần kinh tủy thực hiện chức năng nào?

A. Dẫn truyền xung thần kinh

B. Cảm giác

C. Vận động

D. Xử lí thông tin

Chọn đáp án: A

- Giải thích: Các dây thần kinh dẫn xung thần kinh từ cơ quan cảm giác đến cơ quan xử lý và trả lời kích thích.

Câu 6: Tại sao thoát vị đĩa đệm lại có triệu chứng đau?

A. Đầu xương va chạm vào nhau

B. Dây thần kinh bị chèn ép

C. Bao dịch khớp bị dò

D. Dây thần kinh bị xoắn lại

Chọn đáp án: B

- Giải thích: Thoát vị đĩa đệm khiến xương lệch khỏi vị trí và chèn lên dây thần kinh.

Câu 7: Ếch sau khi bị xử lý cắt rễ sau của tủy sẽ có phản ứng gì với kích thích mới?

A. Choáng tạm thời

B. Phản ứng chậm

C. Không có phản ứng gì

D. Liệt chi bị cắt rễ sau

Chọn đáp án: C

- Giải thích: Rễ sau là rễ cảm giác bị cắt đứt, trung tâm xử lí sẽ không nhận được kích thích nên không vận động trả lời.

Câu 8: Cơ quan nào sau đây không phải cơ quan trả lời kích thích

A. Da B. Chân C. Tay D. Dây thần kinh

Chọn đáp án: D

- Giải thích: Dây thần kinh có chức năng dẫn truyền xung thần kinh.

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng

A. Dây thần kinh là dây pha

B. Sợi li tâm dẫn xung thần kinh về tủy sống

C. Rễ trước tủy sống là rễ vận động

D. Dây thần kinh tủy dẫn thông tin về não

Chọn đáp án: A

- Giải thích: Dây thần kinh vừa có bó sợi cảm giác vừa có bó sợi vận động nên là dây thần kinh pha.

Câu 10: Nếu bị hủy tủy sống, cơ thể sẽ xảy ra hiện tượng gì?

A. Liệt toàn thân, mất cảm giác

B. Liệt toàn thân, vẫn còn cảm giác

C. Vẫn cử động được, mất cảm giác

D. Bị choáng tạm thời

Chọn đáp án: A

- Giải thích: Mất liên hệ thần kinh từ các cơ quan cảm giác đến cơ quan trả lời.

Dây thần kinh tủy được cấu tạo như thế nào được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho em tìm hiểu rõ hơn về dây thần kinh tủy cũng như chuẩn bị tốt cho bai giảng sắp tới. Chúc các em học tốt, nếu thầy tài liệu hay, hãy chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề liên quan