Cách phòng tránh có hiệu quả cao đối với các bệnh nêu trên là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 202 - sgk Sinh học 8

Cách phòng tránh có hiệu quả cao đối với các bệnh nêu trên là gì?

Bài làm:

  • Biện pháp:
    • Chung thủy một vợ một chồng
    • Tránh quan hệ tình dục với người bệnh
    • Đảm bảo tình dục an toàn

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021