Đặc điểm nào của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Đặc điểm nào của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ?

Bài làm:

Câu 1: Đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng co của cơ là :

  • Tế bào cơ gồm nhiều đơn vị cấu trúc nối liền với nhau nên tế bào cơ dài.
  • Mỗi đơn vị cấu trúc có các tơ cơ dày và tơ cơ mảnh bố trí xen kẽ để khi tơ cơ mảnh xuyên vào vùng phân bố của tơ cơ dày sẽ làm cơ ngắn lại tạo nên sự co cơ.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021