Giải bài 58 sinh 8: Tuyến sinh dục

  • 1 Đánh giá

Tuyến sinh dục là tuyến đặc biệt có sự khác nhau ở 2 giới: Tinh hoàn (nam) và buồng trứng (nữ). Do vậy, chúng tiết ra các hoocmon khác nhau làm xuất hiện các đặc điểm giới nam và nữ, từ đó thúc đẩy sinh sản. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 58.

A. Lý thuyết

I. Tinh hoàn và hoocmon sinh dục nam

  • Tuyến sinh dục nam: tinh hoàn
  • Hoocmon sinh dục nam: testosteron
  • Tác dụng: gây biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nam

II. Buồng trứng và hoocmon sinh dục nữ

  • Tuyến sinh dục nữ: buồng trứng
  • Hoocmon sinh dục nữ: ostrogen
  • Tác dụng: gây biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nữ

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 184 - sgk Sinh học 8

Trình bày các chức năng của tinh hoàn và buồng trứng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 184 - sgk Sinh học 8

Nguyên nhân dẫn tới những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì ở nam và nữ (trong tuổi vị thành niên) là gì? Trong những biến đổi đó, biến đổi nào là quan trọng cần lưu ý?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 8 bài 58: Tuyến sinh dục


  • 8 lượt xem
Chủ đề liên quan