Giá trị nội dung và nghệ thuật bài thơ Đi đường

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Giá trị nội dung và nghệ thuật bài thơ Đi đường

Bài làm:

Nội dung: Từ việc đi đường, bài thơ đã gợi lên một chân lí đường đời: vượt qua gian lao chồng chất thì sẽ tới chiến thắng vẻ vang. Bài thơ cho ta thấu hiểu thêm về cuộc sống gian khổ, rút ra một bài học: phải cảm nhận, phải biết thì mới thông cảm được hoàn cảnh của kẻ khổ

Nghệ thuật:

  • Sử dụng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
  • Kết cấu chặt chẽ
  • Giọng điệu thơ biến đổi linh hoạt
  • Hình ảnh sinh động, giàu ý nghĩa.
  • Sử dụng nghệ thuật ẩn dụ, từ việc đi đường để khái quát lên một chân lí trong cuộc sống
  • 162 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021