Đặt câu trần thuật dùng để hứa hẹn, xin lỗi, cảm ơn, chúc mừng, cam đoan

 • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 47 sgk ngữ văn 8 tập 2

Đặt câu trần thuật dùng để hứa hẹn, xin lỗi, cảm ơn, chúc mừng, cam đoan.

Bài làm:

 • Câu trần thuật dùng để:
  • Hứa hẹn: Con xin hứa lần sau con không thế nữa.
  • Xin lỗi: Con xin lỗi mẹ.
  • Cảm ơn: Con cảm ơn mẹ.
  • Chúc mừng: Chúc cậu ngày mùng 8/3 vui vẻ.
  • Cam đoan: Tôi cam đoan về chất lượng sản phẩm của tôi.

 • 51 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 8 tập 2