Nội dung chính bài: Câu nghi vấn

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Câu nghi vấn". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 8 tập 2

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm.

Câu nghi vấn là câu:

 • Có những từ nghi vấn (ai, gì, nào, sao, tại sao, đâu, bao giờ, bao nhiêu, à, ư, hả, chứ, (có)....không, (đã)...chưa,...) hoặc có từ hay ( nối các vế có quan hệ lựa chọn).
 • Có chức năng chính là dùng để hỏi
 • Khi viết, câu nghi vấn kết thúc bằng dấu chấm hỏi.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

1. Đặc điểm hình thức và chức năng chính

 • Câu nghi vấn thực chất là một dạng của câu hỏi nhằm giải đáp một điều chưa biết, thường là nêu lên quan điểm của mình về hiện tượng, sự vật nhưng chưa chắc chắn.
  • VD: Lan ơi, cậu có cần quyên sách của mình không?
 • Hình thức: thường sử dụng các các từ nghi vấn như bao nhiêu, bấy nhiêu, bao lâu, ư, hả, chăng, ai, gì, sao, nào…và thường kết thúc trong bằng dấu chấm hỏi.
  • VD: Thật vậy sao? Cậu không lừa mình chứ?
 • Chức năng hỏi của câu nghi vấn
  • Câu nghi vấn là một dạng nằm trong câu hỏi nên chức năng chính của nó là dùng để hỏi, thể hiện một nghi ngờ không chắc chắn cần xác định lại.
  • Ví dụ:
   • Bác ăn cơm rồi à?
   • Bạn viết bài này chăng?

Back to top

 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 8 tập 2