Soạn văn 8 bài: Kiểm tra tổng hợp cuối năm trang 145 sgk

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 8 tập 2, soạn văn bài kiểm tra tổng hợp cuối năm sgk ngữ văn 8 tập 2, để học tốt văn 8. Bài soạn cho ta nắm được nội dung chính đã học được trong chương trình ngữ văn 8 tập 2. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

A- KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I- NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN.

1. Về phần Đọc- hiểu ( phần văn)

 • Nắm được nội dung cụ thể và vẻ đẹp trong các tác phẩm đã học trong chương trình đã học, những đặc điểm về nội dung, nghệ thuật,từ ngữ, các biện pháp tu từ,... Qua đó liên hệ so sánh với những đặc điểm của thơ truyền thống để thấy được đặc điểm của thơ mới.
 • Nắm được nội dung và đặc điểm của văn nghị luận,những hình thức lập luận, bố cục luận điểm, giọng văn,..

2. Về phần Tiếng Việt.

a) Lí thuyết:

 • Các kiểu câu nghi vấn, cầu kiến, cảm thán, trần thuật, phủ định.
 • Các hành động hỏi trình bày, điều khiển, hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc và cách thể hiện các kiểu câu
 • Vai xã hội và lượt lời trong hội thoại, ý nghĩa của ứng xử đúng vai, điều chỉn thái độ giao tiếp
 • Mục đích lựa chọn trạt tự từ trong câu.

b) Thực hành

3. Về phần làm văn

Cần chú ý:

 • Nắm được bài văn thuyết minh một phương pháp( cách làm) một danh lam thắng cảnh
 • Nhận biết được các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm và tác dụng của chúng trong văn nghị luận. Biết các viết bài văn nghị luận kết hợp yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm.
 • Biết cách làm văn bản tường trình và thông báo, nhận ra các lỗi và biết các sửa lỗi thường gặp

 • 41 lượt xem