Soạn giản lược bài luyện tập đưa ra các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 8 Luyện tập đưa ra các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Câu 5:

Tham khảo bài viết : Tại đây


Trắc nghiệm ngữ văn 8 bài: Luyện tập đưa ra các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận
  • 1 lượt xem