Soạn giản lược bài bài viết tập làm văn số 7

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 8 bài viết tập làm văn số 7 giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Đề 1: Tuổi trẻ và tương lai đất nước

Tham khảo: Tại đây

Đề 2. Văn học và tình thương.

Tham khảo: Tại đây

Đề 3. Hãy nói không với các tệ nạn.

Tham khảo: Tại đây


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021