Soạn giản lược bài lựa chọn trật tự từ trong câu

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 8 Lựa chọn trật tự từ trong câu giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Câu 1:

a) Từ in đậm là thứ tự tên các anh hùng dân tộc xuất hiện theo thời gian.

b) Các từ in đậm;

  • “Đẹp vô cùng” được đưa lêu trước nhằm nhấn mạnh vẻ đẹp của Tổ quốc.
  • “hò ô tiếng hát “ tạo cảm giác kéo dài, thể hiện sự mênh mông của sông nước, làm cho “hò ô” bắt vần với “sông Lô” (vần lưng), “tiếng Hát” bắt vần được với câu trước: “Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt”.

c) Từ “mật thám” và cụm từ “đội con gái” ở câu in đậm lặp lại là để liên kết với câu trước.


Trắc nghiệm ngữ văn 8 bài: Lựa chọn trật tự từ trong câu
  • lượt xem