Soạn giản lược bài thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 8 Câu cầu khiến giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Câu 1:

 • Dàn ý bài giới thiệu Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn như sau:
  • Mở bài: Giới thiệu chung về đối tượng thuyết minh (Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn)
  • Thân bài:
   • Giới thiệu về Hồ Hoàn Kiếm (miêu tả hình dáng, cấu trúc, ý nghĩa và trò)
   • Giới thiệu về đền Ngọc Sơn (miêu tả hình dáng, cấu trúc, ý nghĩa vai trò)
   • Giới thiệu chung về khu vực bờ Hồ.
  • Kết bài: Cảm nghĩ bản thân về các công trình trên.

Câu 2:

 • Những chi tiết tiêu biểu nào để làm nổi bật giá trị lịch sử và văn hóa của di tích, thắng cảnh:
  • Truyền thuyết về câu chuyện trả gươm của Lê Lợi
  • Truyền thuyết về sự ra đời của đền Ngọc Sơn
  • Miêu tả những cảnh quan, sự vật tiêu biểu như: tháp bút, rùa vàng.
  • Ý nghĩa và vai trò của Hồ Gươm, đền Ngọc Sơn trong cuộc sống.
  • Vấn đề bảo tồn.

Câu 3:

 • Những chi tiết tiêu biểu nào để làm nổi bật giá trị lịch sử và văn hóa của di tích, thắng cảnh:
  • Truyền thuyết về câu chuyện trả gươm của Lê Lợi
  • Truyền thuyết về sự ra đời của đền Ngọc Sơn
  • Miêu tả những cảnh quan, sự vật tiêu biểu như: tháp bút, rùa vàng.
  • Ý nghĩa và vai trò của Hồ Gươm, đền Ngọc Sơn trong cuộc sống.
  • Vấn đề bảo tồn.

Câu 4:

 • Câu nói trên có thể sử dụng ở các vị trí sau trong bài:
  • Vị trí mở bài: giới thiệu chung về Hồ Gươm
  • Vị trí thân bài: phần nói về vai trò và ý nghĩa của Hồ Gươm

Trắc nghiệm ngữ văn 8 bài: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
 • 4 lượt xem