Soạn giản lược bài viết đoạn văn trình bày luận điểm

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 8 Hành động nói (Tiếp theo) giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Câu 1:

a) Luận điểm: Tranh viết lan man, dài dòng.

b) Luận điểm: Nguyên Hồng thích được truyền nghề cho giới trẻ.

Câu 2:

Luận điểm: Tế Hanh là một người tinh lắm

Hệ thống luận cứ :

  • Tế Hanh đã ghi được đôi nét rất thần tình về cảnh sinh hoạt chốn quê hương
  • Tế Hanh đưa ta vào một thế giới rất gần gũi

=> Nhận xét: Luận cứ được Nguyễn Tuân đưa ra và sắp xếp rất logic, hợp lí: Luận cứ thứ nhất là tiền đề cho luận cứ thứ hai, đó là từ việc nhận xét về bức tranh sinh hoạt quê hương đến thế giới gần gũi, thân thuộc với con người, đi từ cái nhỏ đến cái lớn, xa hơn, bao quát, rộng lớn hơn.

Câu 3:

Các đoạn văn ngắn khai triển các luận điểm:

a) Học phải kết hợp làm bài tập thì mới hiểu bài

b) Hoc vẹt không phát triển được năng lực suy nghĩ

=> Tham khảo: Tại đây

Câu 4:

Các luận cứ có thể đưa ra và sắp xếp theo trình tự:

  • Mục đích của văn giải thích là làm cho người đọc, người nghe hiểu rõ về một vấn đề, đối tượng
  • Nếu viết không dễ hiểu, người đọc rất khó tiếp nhận, không hiểu rõ về vân đề
  • Cần viết rõ ràng, ngắn gọn, súc tích và xác định rõ đối tượng mình hướng tới là ai

Trắc nghiệm ngữ văn 8 bài: Viết đoạn văn trình bày luận điểm
  • 2 lượt xem