Soạn giản lược bài luyện tập làm văn bản tường trình

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 8 luyện tập làm văn bản tường trình giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Câu 1:

Tình huống (b) và (c) viết bản tường trình là sai. Hai tình huống này chí cần viết báo cáo.

Câu 2:

Ví dụ tình huống :

  • Một người đánh mất giấy tò tùy thân, cần đến cơ quan công an làm lại
  • Bạn Nam không tuân thủ nội quy làm hỏng dụng cụ thí nghiệm viết bản tường trình nộp cho giáo viên bộ môn

Câu 3:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Nam Đinh, ngày 11/03/2016

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Về việc làm hỏng dụng cụ thí nghiệm

Kính gửi: Cô Nguyễn Phương Anh giáo viên phụ trách môn Hóa học.

Em là: Bùi Anh Dũng, học sinh lớp 8A1 học sinh trường THCS Xuân Trường xin phép được tường trình với cô một việc như sau:

Trong giờ học Hóa tiết 2-3 ngày hôm nay do em sơ ý đã làm đổ vỡ 3 ống nghiệm và 1 lọ nước cất. Em xin lỗi cô vì đã không tuân thủ những quy định trong phòng thí nghiệm. Em xin chịu trách nhiệm về lỗi của mình.

Người làm tường trình

Nguyễn Văn A


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021