Soạn giản lược bài ôn tập về luận điểm

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 8 Ôn tập về luận điểm giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Câu 1:

Luận điểm là "Nguyễn Trãi là người anh hùng dân tộc"

Lí do: Trong đoạn văn đã có luận điểm phủ nhận: “Nguyễn Trãi không phải là ông tiên”.

Các luận điểm trong bài:

  • Nguyễn Trãi suốt đời tận tụy cho một lí tưởng cao quý.
  • Nguyễn Trãi là khí phách và tinh hoa của dân tộc.
  • Nguyễn Trãi xứng đáng với lòng khâm phục của chúng ta.

=> Tất cả các luận điểm trên đều nhằm làm sáng tỏ cho luận điểm “Nguyễn Trãi là người anh hùng dân tộc”.

Câu 2:

a) Em sẽ chọn các luận điểm: Giáo dục có tác dụng điều chỉnh độ gia tăng dân số; Giáo dục tạo cơ sở cho sự tăng trưởng kinh tế; Giáo dục giải phóng con người, giúp con người thoát khỏi áp bức và sự lệ thuộc vào quyền lực của người khác để đạt được sự phát triển chính trị và tiến bộ xã hội; Giáo dục đào tạo thế hệ người sẽ xây dựng xã hội tương lai; Giáo dục góp phần bảo vệ môi trường sống.

b) Hệ thống luận điểm có thể sắp xếp như sau:

Giáo dục luôn gắn liền với mọi vấn đề của xã hội, nó có tác dụng kìm nén hoặc thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Giáo dục càng có ý nghĩa đối với sự phát triển trong tương lai của nhân loại, vì nó tạo ra mọi tiền đề cho sự phát triển đó.

Giáo dục trực tiếp đào tạo ra những chủ nhân của xã hội tương lai.

Giáo dục là chìa khóa cho sự phát triển khoa học, tăng trưởng kinh tế, điều chỉnh tỉ lệ dân số, tạo cân bằng môi trường sinh thái… đem lại công bằng, dân chủ, văn minh.

Giáo dục là chìa khóa của tương lai.


Trắc nghiệm ngữ văn 8 bài: Ôn tập về luận điểm
  • 1 lượt xem