Tìm các câu nghi vấn trong bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn Soạn Văn 8

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Soạn bài Hành động nói (Tiếp theo)

Tìm các câu nghi vấn trong bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn... là phần câu hỏi nằm trong phần Soạn bài Hành động nói (Tiếp theo) trang 70 sgk được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Hướng dẫn trả lời và soạn bài chi tiết, giúp các em nắm bài tốt hơn. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em tham khảo nhé.

Luyện tập

Bài tập 1: Trang 71 sgk Ngữ Văn 8 tập hai

Tìm các câu nghi vấn trong bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn. Cho biết những câu ấy được dùng để làm gì. Vị trí của mỗi câu nghi vấn trong từng đoạn văn có liên quan như thế nào đến mục đích nói của nó?

Bài làm:

Các câu nghi vấn trong bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn:

  • Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ bỏ mình vì nước, đời nào không có? - Mục đích nói: Trình bày (Khẳng định tấm gương trung quân liệt quốc, anh hùng dân tộc thời nào cũng có)
  • Lúc bấy giờ, dẫu các người không muốn vui vẻ phỏng có được không? - Mục đích nói: Điều khiển (Đánh đuổi được giặc rồi thì các ngươi có muốn không vui cũng không được)
  • Vì sao vậy? - Mục đích nói: Hỏi
  • Nếu vậy, rồi đây sau khi giặc giã dẹp yên, muôn đời để thẹn, há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa? - Mục đích nói: Điều khiển (Không còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nếu hèn hạ. Hãy hành động đi!)

Vị trí của các câu: Đứng cuối một đoạn văn, sau khi đã đưa ra các dẫn chứng, phân tích hành động, thiệt - hơn. Các câu nghi vấn vang lên như để các binh lính tự hỏi lòng mình, tự trả lời để có những hành động và suy nghĩ đúng đắn. Đây cũng là tài dùng người của Trần Quốc Tuấn.

Tìm các câu nghi vấn trong bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với phần hướng dẫn trả lời câu hỏi này, các em học sinh sẽ nắm bài tốt hơn, đồng thời chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới. Chúc các em học tốt, ngoài ra các em có thể tham khảo thêm các môn học khác đều có tại tài liệu học tập lớp 8 này nhé.

Tài liệu tham khảo khác