Hoàn thành bảng theo gợi ý sau để thấy được những nét đặc sắc về giọng điệu của bài Hịch tướng sĩ:

  • 1 Đánh giá

e) Hoàn thành bảng theo gợi ý sau để thấy được những nét đặc sắc về giọng điệu của bài Hịch tướng sĩ:

Nội dung

Giọng điệu

Ví dụ

Ngợi ca

Hào hùng, sảng khoái

Cốt Đãi Ngột Lang … còn lưu tiếng tốt!

Tâm tình

Phê phán

Khuyên bảo

Bài làm:

Nội dung

Giọng điệu

Ví dụ

Ngợi ca

Hào hùng, sảng khoái

Cốt Đãi Ngột Lang … còn lưu tiếng tốt!

Tâm tình

Chân thành, xúc động

Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh quyền đã lâu ngày lúc trận mạc xông pha thì cùng nhau sống chết, lúc ở nhà nhàn hạ thì cùng nhau vui cười.

Phê phán

Đanh thép, dứt khoát, nghiêm khắc

Nay các ngươi nhìn chủ nhục mà không biết lo…tiếng hát hay không thể làm cho giặc điếc tai.

Khuyên bảo

Gần gũi, chân tình

"Lúc bấy giờ, ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng những mà phần mộ cha mẹ các ngươi cũng bị quật lên...

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021