Những nhận xét sau nói về giá trị nghệ thuật của đoạn trích “Nước Đại Việt ta”. Khoanh tròn vào Đ (đúng) hoặc S (sai) với mỗi trường hợp:

  • 1 Đánh giá

e) Những nhận xét sau nói về giá trị nghệ thuật của đoạn trích “Nước Đại Việt ta”. Khoanh tròn vào Đ (đúng) hoặc S (sai) với mỗi trường hợp:

Nhận xét

Đúng

(Đ)

Sai

(S)

(1) Lập luận chặt chẽ, dẫn chứng giàu sức thuyết phục.

Đ

S

(2) Câu văn dài ngắn, biến hóa linh hoạt, giàu nhịp điệu.

Đ

S

(3) Các phép tu từ ẩn dụ, nhân hóa được sử dụng rất hiệu quả.

Đ

S

(4) Nghệ thuật đối được sử dụng rất tài tình, đầy dụng ý.

Đ

S

Bài làm:

Nhận xét

Đúng

(Đ)

Sai

(S)

(1) Lập luận chặt chẽ, dẫn chứng giàu sức thuyết phục.

Đ

S

(2) Câu văn dài ngắn, biến hóa linh hoạt, giàu nhịp điệu.

Đ

S

(3) Các phép tu từ ẩn dụ, nhân hóa được sử dụng rất hiệu quả.

Đ

S

(4) Nghệ thuật đối được sử dụng rất tài tình, đầy dụng ý.

Đ

S

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021