Phân tích ý nghĩa biểu tượng của hình tượng chiếc lá cuối cùng trong tác phẩm cùng tên của O – Henri.

  • 1 Đánh giá

h) Phân tích ý nghĩa biểu tượng của hình tượng chiếc lá cuối cùng trong tác phẩm cùng tên của O – Henri.

Bài làm:

Hình tượng chiếc lá cuối cùng trong tác phẩm cùng tên của O-Henri là biểu tượng cho cái đẹp và nghệ thuật. Chiếc lá cuối cùng đã kiên cường vượt qua giông bão giúp giôn- xin thức tỉnh, thay đổi suy nghĩ và vượt qua bạo bệnh. Hình ảnh chiếc lá cũng là hiện thân cho niềm tin, niềm hi vọng của con người trong cuộc sống, nếu không ngừng chiến đấu chúng ta nhất định sẽ chiến thắng.

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021