Chỉ ra những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ.

  • 1 Đánh giá

d) Chỉ ra những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ.

Bài làm:

- Bài thơ vừa mang màu sắc cổ điển, lại vừa mang tinh thần hiện đại.

+ Chất cổ điển được thể hiện ở đề tài (Vọng nguyệt), thi liệu (rượu, hoa, trăng), thể thơ tứ tuyệt, cấu trúc đăng đối (hai câu cuối).

+ Còn tinh thần, màu sắc hiện đại thể hiện ở tâm hồn lạc quan, luôn ngập tình yêu thiên nhiên, tình yêu cuộc sống và bản lĩnh phi thường luôn hướng về ánh sáng của người chiến sĩ cộng sản...

- Thể thơ tứ tuyệt giản dị mà hàm súc.

  • 56 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021