Muốn viết văn bản thuyết minh, cần thực hiện các bước nào? Vì sao phải làm như vậy?

  • 1 Đánh giá

g, Muốn viết văn bản thuyết minh, cần thực hiện các bước nào? Vì sao phải làm như vậy?

Bài làm:

Muốn viết văn bản thuyết minh, cần thực hiện các bước:

+ Quan sát, tìm hiểu sự vật, hiện tượng

+ Nắm được đặc trưng, bản chất của sự vật đó

+ Trình bày, thuyết minh một cách rõ ràng làm nổi bật đặc điểm, tính chất, chức năng, tác dụng và mối quan hệ giữa đối tượng được thuyết minh với đời sống con người.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 2