Đặt 3 câu nghi vấn không nhằm mục đích để hỏi trong 3 tình huống khác nhau và giải thích mục đích sử dụng những câu nghi vấn đó.

  • 1 Đánh giá

2. Đặt 3 câu nghi vấn không nhằm mục đích để hỏi trong 3 tình huống khác nhau và giải thích mục đích sử dụng những câu nghi vấn đó.

Bài làm:

TH1: A đang đi học về và gặp B đang cầm trái bóng đi trên đường:

A: Ê! Đi đá bóng đấy à?

(Mục đích để chào hỏi).

TH2 : Một người đi trên xe bus và bị móc mất ví tiền :

- Ôi trời ơi ! Sao số tôi lại khổ thế này ?

(Mục đích nhằm để than thở)

TH3: Mẹ A bắt gặp A trốn học đi đá bóng:

- A! Có về nhà ngay không thì bảo?

(Mục đích nhằm ra lệnh, cầu khiến).

  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021