Xác định nội dung chính của các phần trong văn bản:

  • 1 Đánh giá

b) Xác định nội dung chính của các phần trong văn bản:

Phần

Nội dung chính

I – Chiến tranh và người bản xứ

II – Chế độ lính tình nguyện

III – Kết quả của sự hi sinh

Bài làm:

Phần

Nội dung chính

I – Chiến tranh và người bản xứ

Sự đối lập trong thái độ của các quan cai trị thực dân đối với người dân thuộc địa ở hai thời điểm: trước khi xảy ra chiến tranh và khi chiến tranh vừa bùng nổ.

II – Chế độ lính tình nguyện

Vạch trần các mánh khóe và thủ đoạn bắt lính của bọn thực dân.

III – Kết quả của sự hi sinh

Sự bỉ ổi, bộ mặt tráo trở, tàn nhẫn, táng tận lương tâm của bọn cầm quyền thực dân với người dân thuộc địa.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 2