Tìm những từ ngữ xưng hô riêng ở địa phương nơi em sinh sống

  • 1 Đánh giá

b) Tìm những từ ngữ xưng hô riêng ở địa phương nơi em sinh sống (nếu có) và một số từ ngữ xưng hô ở địa phương khác mà em biết.

Bài làm:

Một số từ ngữ xưng hô của người miền nam: ba, má, tui, tía, thày, o, dượng, ...

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021